Den afgående formand, Viggo Johansen, siddende, og HAMK ‘s nyvalgte formand, Bent Aagesen stående.

Den ordinære generalforsamling i HAMK den 27. februar startede med valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Preben Jepsen, som blev enstemmigt valgt.

Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig samt at vælge to stemmetællere, hvorefter ordet blev givet til den afgående formand, Viggo Johansen, som afgav formandens/bestyrelsens beretning for 2023.

Efter formandens beretning, gennemgik kasseren regnskabet for 2023 og budgettet for 2024, hvorefter der var valg af ny formand for klubben. 

Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning kan læses på:

Efter mere end 50 års medlemskab af HAMK, blev Kurt Mejer udnævnt til æresmedlem af Klubben for hans mangeårige repræsentation af klubben i rally, både nationalt og internationalt.

Desuden æres Kurt Mejer for mange års støtte til klubben, både med hjælp i forbindelse med klubbens arrangementer, og for de mange sponsorater han har ydet i forbindelse med klubbens løb.
Tak for indsatsen Kurt.
Æresmedlemskabet er vel fortjent.

Formandens beretning sluttede med overrækkelsen af årets vandrepokaler, samt hædringen af årets Danmarksmestre i HAMK


Mette Rygaard modtog årets PR pokal for sit mod til at sætte sig ind ved siden af Jan Østergaard i Rallye Monte Carlo Historique 2023.
De kørte sig til et flot resultat som nr. 77.


Anette Mejer modtog løbslederpokalen for sit engagement i Nim Hillclimb, som hun vor fire år siden var initiativtager til. Nim Hillclimb afholdes i 2024 for 5. gang, og tæller til Danmarksmesterskabet


Åse Bro Fisker modtog Fiduspoklaen for sin store indsats i klubbens catering afdeling, hvor hun styrer disponeringen og tropperne med overblik og stor succes. 


Danmarksmestre i 2023
Fra venstre Jens Bro Fisker, Heiono Mejer og Frank Nielsen.
Anders Kirkeby Hansen, Nicolai Aamann og Bo Mølgaard Jensen var forhindret i at deltage.

Stort tillykke til alle !!!

Som afslutning på generalforsamlingen, var der tak fra bestyrelsen til det afgående bestyrelsesmedlem, Toni Hansen og den afgående formand Viggo Johansen.