Medlemskontingent 2024

Kontingentet skal betales via overførsel til klubbens konto i Kronjylland på

Reg.nr. 6193 – Kontonr. 0011823467 – Betalingsfrist 29.12.2023.
Medlemmer der ikke har betalt senest den 29.12.2023, udmeldes automatisk af DASU

PRISER 2024:
Aktive medlemmer – inkl. AUTOSPORT: kr. 850,-
Ungdomsmedlemmer (u/18 år) – inkl. grundlicens, inkl. AUTOSPORT: kr. 475,-
Alm. passive medlemmer – inkl. AUTOSPORT: kr. 250,-
Prøvemedlemsskab – 3 mdr. – inkl. AUTOSPORT: kr. 100,-

Licens indløses direkte hos DASU ved log-in med dit medlemsnummer: https://www.dasu.dk/medlemslogin

BEMÆRK at du også kan spare penge på din licens i 2024.
DASU giver 25% rabat på licensen, hvis du køber den i perioden 1.1.2024 til 31.1.2024, altså inden udgangen af januar måned.

Indmeldelse af nye medlemmer og sker hos kasseren:
Kasserer
Britta Sørensen
Mail: kasserer@hamk.dk
Mobil: +45 2944 1596

Øvrige henvendelser bedes rettet til:
Formanden
Bent Aagesen
Mail: formand@hamk.dk
Mobil: +45 5365 2802

Referater fra generalforsamlinger