HAMKs BESTYRELSE BESTÅR AF 7 MEDLEMMER

Bent Aagesen
Formand
Mail: formand@hamk.dk
Mobil: +45 5365 2802

Britta Bjært Sørensen
Kasserer
Mail: kasserer@hamk.dk
Mobil: +45 2944 1596

Jan Østergaard-Nielsen
Næstformand + materiel
Mail: jan.ostergaard1960@gmail.com
Mobil: +45 4037 4975

Bent Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem:
Kontaktperson til streertace

Mail: bent@bmikkelsen.dk
Mobil: +45 2146 9007

Poul Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem
Torsdagsrally + materiel
Mail: skovvang48@gmail.com
Mobil: +45 2024 1165

Anette Mejer
Bestyrelsesmedlem:
Klubaftener + indkøb
Mail: kontakt@kurtmejer.dk
Mobil: +45 2844 1918

Allan Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Mail: allan@bro-nielsen.dk
Mobil: +45 4175 4176

____________________________________________________________

HAMKs Rallyudvalg

Steen Kjær Larsen
Formand for rallyudvalget
Mail: s.kjaer@stofanet.dk
Mobil: +45 6092 7434 

Jette Kjøge Larsen
Udvalgsmedlem
Mail: frufru.k9@gmail.com
Mobil: +45 2087 8310

Ann Engelbrecht Sørensen
Udvalgsmedlem
Mobil: +45 2091 3037

Michael Piil Gøttrup
Udvalgsmedlem
Mail: rally@lsmotorsport.dk
Mobil: +45 2568 6666

Poul Erik Hansen
Bestyrelseskontakt i udvalget
Mail: skovvang48@gmail.com
Mobil: +45 2024 1165

______________________________________________________________

HAMK STREETRACE UDVALG

Filip Fominjec
Formand
Mail: filip.fominjec@live.dk
Mobil: +45 2895 3925

Ulrik Eriksen
Udvalgsmedlem
Mail: ule@carfun.dk
Mobil: +45 2292 6472

 

Søren Kusk Pedersen
Udvalgsmedlem
Mail: kusk@3grp.dk
Mobil: +45 8188 8203

Allan Nielsen
Udvalgsmedlem
Mail: allan@bro-mielsen.dk
Mobil: +45 4175 4176

Bent Mikkelsen
Bestyrelseskontakt i udvalget
Mail: bent@bmikkelsen.dk
Mobil: +45 2146 9007