Vil du køre dragrace eller streetrace?

Dragracing handler om fra stående start at tilbagelægge 1/4 amerikansk mile (402,33 meter) så hurtigt som muligt, og to racere ad gangen konkurrerer mod hinanden.

Dragster-køreren skal både kunne modstå kolossale kraftpåvirkninger og samtidig gøre det med en hårfin fornemmelse for vejgreb, balance og de op til mere end syvtusinde hestekræfter, som Top Fuel-klassen byder på. “Top Fuel” er dragracings “Formel 1”, og selvsagt findes der mange mere overkommelige klasser – blandt andet klasser baseret på ganske almindelige personbiler.

I dragracing skelner vi mellem dragracing og streetrace.

Dragracing

Dragracing er en accelerationskonkurrence på en opmålt strækning. Der køres med to biler fra stillestående start. Standardstrækningerne er ¼ engelsk mile (402,33 m) og 1/8 engelsk mile (201,17 m) eller en anden defineret strækning over 60 fod (18m.)

Et dragracing-arrangement består af kvalificering og eliminering. Efter endt kvalificering placeres de bedste kørere i hver klasse i et skema kaldet en stige. Derefter deltager de i elimineringen.

I elimineringen starter man også parvis, og den som kommer først over stregen vinder uanset tid og hastighed. Dog skal der i visse kategorier tages hensyn til ”breakout”.

I Danmark køres der i mange forskellige klasser:

Bracket: En klasse, hvor der konkurreres med “handicap” som udligner forskellen mellem bilernes motoreffekt.
Junior dragster: Er man mellem 10 og 16 år kan man køre junior-dragsters med topfart på op til 100 km/t på 1/8 mile.
Super Street, Super Gas og Super Comp: Modificerede standardbiler og dragsters, der kører på faste idealtider, der ikke må overskrides.
Competion: Specialbyggede racerbiler.
Top Alcohol: Specialbyggede dragsters/Funny Cars, der kører på methanol.
Top fuel: Specialbyggede dragsters/Funny Cars, der kører på nitrometan.

Udover de ovennævnte klasser køres der i andre klasser, som er tilegnet til nogle bestemte løbsserier, som typisk har sit udspring i Sverige.

HVOR FOREGÅR DET?

I udlandet har man specialbyggede “drag-strips”. I Danmark afvikles kun dragster-løb på flyvepladser. Der har været kørt på Lindtorp ved Holstebro, Sindal i Nordjylland og på Flyvestation Vandel ved Billund. Men der er mange muligheder, også som dansker, for at dyrke dragracing i Sverige, Tyskland og England.

Streetrace

Streetrace er en accelerationskonkurrence der afvikles på en lige asfaltvej/bane, der opmåles efter standardstrækningerne hhv. 1/4 mile (402,33 m) og 1/8 mile (201,17 m) eller en anden defineret strækning over 60 fod (18m.). Der køres med to biler ad gangen fra stillestående start.

Streetrace kan arrangeres for biler, som ikke kører hurtigere end 11 sekunder på 1/4 mile (7,00 sekunder på 1/8 mile). Endvidere er det et krav, at bilerne er indregistrerede.

Et streetrace-arrangement kan bestå af kvalificering og eliminering. Efter endt kvalificering placeres de bedste kørere i hver klasse i et skema kaldet en stige. Derefter deltager de i elimineringen. I elimineringen starter man også parvis, og den som kommer først over stregen vinder uanset tid og hastighed, forudsat at der ikke er tyvstartet.

Et Streetrace arrangement kan også afvikles på en lidt mere simpel måde uden kvalificering og eliminering. Streetrace kan derfor også være to konkurrenter som gerne vil prøve hinanden af, og hvert heat kan derfor afvikles uden kvalificering og uden yderligere konkurrence.

Hvordan kommer jeg i gang med dragracing eller streetrace?

Meld dig ind i HAMK.
Her kommer du i kontakt med ligesindede, og gennem klubbeN kan du også få en kørerlicens.

Der er også krav til personlig udrustning og køretøj. Kravene er forskellige i de forskellige kategorier og fremgår af DASU’s reglement.

Gennem klubben får du også information om dragracing- og streetrace-arrangementer, både i Danmark og i udlandet.

Hvis du hellere vil deltage på det organisatoriske plan, kan du tage en officiallicens og være med ”bag kulisserne” ved dragracing- eller streetraceløb.

Læs mere her om at blive frivillig i sporten.