Vil du dyrke vejsport?

I DASU er det samme udvalg der tager sig af bilorientering, økonomiløb og pålidelighedsløb. De tre sportsgrene er det rigtige for dem, der kan lide konkurrence i bil, men som ikke ønsker race som sådan.

Fælles for de tre sportsgrene er, at det er utroligt nemt at komme i gang med: Du kan køre i din standardbil; du skal ikke have styrthjelm, køredragt og den slags og du behøver heller ingen særlige forudsætninger for at løse licens.

Bilorientering

I bilorientering skal deltagerne følge en bestemt rute ved hjælp af kort og en rutebeskrivelse. Der køres ad forskellige ruter, afhængig af deltagernes rutine og erfaring.

Den rigtige måde at begynde på for den der kan lide konkurrence i bil, men ikke rigtig race. Alle biler under 3500 kg kan bruges. Det eneste udstyr der er nødvendigt er kuglepen, lineal og måske en plade til køreordren. I bilorientering skal deltagerne følge en forudbestemt rute ved hjælp af kort og en udleveret rutebeskrivelse. Det gælder om at finde vej i terrænet. Man kører to i bilen – kører og observatør.

For at kontrollere, at deltagerne følger den rigtige rute med den angivne gennemsnitshastighed, er der på ruten opstillet forskellige former for kontrolsteder.
Bogstavet noteres i et udleveret kontrolkort.

Pålidelighedsløb

Pålidelighedsløb drejer sig om at køre den rigtige vej indenfor en fastsat tidsramme.

I pålidelighedsløb er der primært lagt vægt på, at en given rute gennemkøres med en bestemt gennemsnitshastighed, sekundært at den givne rute findes ved hjælp af kort og rutebog.

Løbsruten består af flere etaper, der afgrænses af opgivne tidskontroller.

Der kan forekomme følgende typer af etaper: Pålidelighedsetaper, specialetaper og sekundetaper. Køreordren minder lidt om en orienterings-køreordre.

Økonomiløb

Økonomiløb foregår på landevej i almindelige biler. Det drejer sig om at spare mest muligt på de dyre dråber, men en bestemt rute og tidsplan skal overholdes.

Et økonomiløb strækker sig som regel fra 250 til 800 km, og der køres under meget afvekslende forhold i både by og på landevej, men mest på snoede biveje.

I Danmark køres der som regel to større økonomiløb om året. Interessen for denne sportsgren er stor i Norden, så derfor køres der også nordeuropæisk mesterskab.

Økonomiløb kan køres uden forudgående uddannelse eller prøver. Der er ingen krav til personlig udrustning.

Bilen skal som minimum udrustes med almindelig nødhjælpspakke, almindelige sikkerhedsseler og advarselstrekant. Skal man gøre sig håb om en topplacering, bør bilen være justeret til det optimale.

Find reglementer på DASUs hjemmeside her   –   Kontakt HAMK’s formand for at få yderligere information.