Årets ordinære generalforsamling i HAMK blev afholdt mandag den 27. februar på Bygholm Landbrugsskole.

Aftenen startede kl. 18.00 med fællesspisning for de knapt 40 deltagere i generalforsamlingen. Landbrugsskolen serverede dansk bøf med løb og tilbehør.

Kl. 19.00 bød formanden velkommen til generalforsamlingen, med en særlig velkomst til alle de nye medlemmer der er kommet i årets løb.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Preben Jepsen blev. Preben modtog valget uden modkandidat.

Derefter fulgte formandens beretning, som blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål fra forsamlingen.
Formandsberetningen kan læses her:

Kassereren gennemgik derefter regnskabet og budgettet, som ligeledes blev godkendt uden bemærkninger.

Efterfølgende var fra bestyrelsens side fremlagt 3 forslag til afstemning på generalforsamlingen. To forslag til vedtægtsændringer iht. bestyrelsens sammensætning, samt et forslag til nedsættelse af kontingent for alm. medlemmer uden licens.

Alle forslag blev eenstemmingt vedtaget

Næste punkt på dagsordenen var valg af kasserer. Britta Bjært Sørensen var på valg, og blev genvalgt for en 2-årig periode.

Valg til bestyrelsen: Anette Mejer, Toni Hansen og Bent Mikkelsen var på valg. Alle genopstillede, og blev eenstemmingt genvalgt.

Næstsidste punkt på dagsordenen var valg til revisorposterne – de vælges iht. vedtægterne for et år ad gangen.
Både Erik Jespersen og Niels Mortensen genopstillede, og blev eenstemmingt valgt.

Det samme gjaldt Linda Mejer, som genopstillede som revisorsuppleant.

Under eventuelt blev årets første klubaften præsenteret med datoen d. 29. februar, kl. 19.00.

Toni Hansen har lavet aftale om en klubaften hos DIS Dansk Ingeniør Servce i Skanderborg, som med 17 kontorer world-wide, og mere end 700 medarbejdere . Her er klubbens medlem, Søren Bunk Jensen, medindehaver.

Søren og hans co-driver Jakob Knudsen vil på aftenen fortælle om deres deltagelse i Rally Monte Carlo Historique, som de i 2023 kørte for 3. gang.

Efterfølgende fortalte de nye medemmer som dyrker Dragrace og streetracing om deres sport, samt lidt om deres biler.

En del af klubbens rally-kørere har arbejder med at få nye biler klar til sæsonen, hvilket de fortalte om. Bl.a:.

Michael Gøttrup i en Citroén C3 med Steen Kjær Larsen som co-driver. Michael har købt den Citroén som Gert Marboe med stor succes har kørt igennem en årrække.

Heino Mejer bygger satser på sin nyindkøbte Porsche 997 GT3, som han satser på at få klar til sæsonen. Det bliver atter med Bo Mølgaard i højresædet.

Tom Lindstrøm bygger på en Volvo rallycross bil, men vil også deltage i udvalgte sprint med Jette Kjøge Larsen som co-driver i Subaru WRX STI.

Toni Hansen er næsten klar med en fin historisk Peugeot 205 til deltagelse i hill climb og historisk rally.

Generalforsamlingen sluttede med en god gang røverhistorier, kaffe og årets nok sidste fastelavnsboller.

Uddeling af årets  lykønskninger til klubbens Danmarksmestre.

Den 8. februar var HAMKs Danmarksmestre gæster hos Horsens Kommune, hvor borgmester Peter Sørensen overrakte Horsens Kommunes Idrætspris 2022 for deres flotte resultater

HAMK var flot repræsenteret.

Fra venstre:

Peter Sørensen, Borgmester,
Nicolaj Aamann, Danmarksmester i rally, co-driver
Anders Kirkeby Hansen, Danmarksmester i rally, kører
Heino Mejer, Danmarksmester i hillclimb, kører
Bent Mikkelsen, Danmarksmester i regularity rally, kører
Rene Mejer, Danmarksmester i hillclimb, kører
Bo Mølgaard Jensen, Danmarksmester i hillclimb, co-driver
Kurt Mejer, Danmarksmester i historisk rally, kører

Steen Bøgelund, Danmarksmester i historiske rally, co-driver.

Selvfølgelig skulle Danmarksmestrene også hædres på generalforsamlingen.
Desværre var det ikke alle der havde mulighed for at være til stede. De tilstedeværende mestre blev fejret med overrækkelsen af et par gode flasker til en lun sommeraften.

Fra venstre:
Kurt Mejer, Bo Mølgaard, Heino Mejer og René Mejer.

Årets vandrepokaler.

Traditionen tro, var der også uddeling af årets vandrepokaler, som blev overrakt til:

Fra venstre:
Jens Fisker modtog Fiduspokalen for sin indsats som årets yngste co-driver i rally DM. Jens var ikke til stede, så far, Christian Fisker modtog pokalen, og lovede at give den videre.

Preben Jepsen modtog PR-pokalen for altid at promovere klubbens arrangementer på rallyinfo.dk

Michael Gøttrup modtog Løbslederpokalen for sin indsats som løbsleder for klubbens rally arrangementer og hillclimb.