Ved deadline for anmodning om større plads end de 8×6 meter der er beregnet til hvert team, har der været en efterspørgsel på øget plads fra flere teams end vi havde forventet. Det betyder, at vi har været nødsaget til at lave en anden opdeling af service området end oprindelig planlagt. Vi har valgt, at alle der har anmodet om mere plads end 8×6 meter pr. Team, bliver samlet i den bagerste del af serviceområdet der er vist på  planen herunder.

(download ved at klikke på billedet)

Vi vil gerne have, at det respekteres 100% og at I følger officials anvisninger ved ankomst. Det er blevet et stort flot felt, og der skal være plads til alle.

Med venlig hilsen
Løbsledelsen