Presseakkrediteringen åbner den 1. april 2024
Sidste frist for ansøgning er den 15. april 2024 k. 10:00

Udfyld skemaet herunder, og tryk på send.
Du får svar på din ansøgning efter d. 15. april.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pressevest

Ved ansøgning, bekræfter jeg, at jeg er mindst 18 år gammel, og at jeg ikke er begrænset i mine muligheder for at bevæge mig fysisk til fods. Jeg bekræfter, at jeg ikke vil videregive modtaget materiale til tredjemand. 
I confirm that I am at least 18 years old and that I am not limited in my ability to move physically on foot. I confirm that I will not pass any received material to third parties.
Ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und meine körperliche Bewegungsfähigkeit nicht eingeschränkt bin. Ich bestätige, dass ich nicht erhaltenes Material an Dritte weitergeben werde.